Edenz Collage

 

สถาบันสอนภาษา Edenz Colleges เปิดทำการสอนที่ Auckland ประเทศ New Zealand ตั้งแต่ปี 1988 เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีเครื่องมือการสอนที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสูง ได้รับการการันตีจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ว่าเป็นสถานบันที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังมี พนักงานที่ให้ความช่วยเหลือมากกว่า 100 ท่าน และมี นักเรียนที่จบจากที่นี่ มากกว่า 1000 คน สถาบันแห่งนี้ให้ความสำคัญกับ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ให้กำลังใจ ผลักดัน ละลายพฤติกรรม ให้ นักเรียนทุกคน ได้อยู่ร่วมกันและ สื่อสารได้อย่างถูกต้อง

                            
                          ชมภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนคลิก           

                           ชมภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนคลิก 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน


General English หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ

 

 

หลักสูตร Tesol หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อไปเป็นผู้สอนภาษาอังกฤ

 

 

หลักสูตร Film สำหรับผู้ที่อยากศึกษาเกี่ยวกับทำภาพยนตร์

 

 

ระดับ Diploma 

Digital Media การเรียนเกี่ยวกับ Media,3D,Animation 

 


Technology การเรียนเกี่ยวกับ solfware Devolopment 

 


Health Service 

 


Business การเรียนเกี่ยวกับ การจัดการด้านบริหารธุรกิจ