เนื่องด้วย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของ สหราชอาณาจักร 
ได้เริ่มขั้นตอนการสแกนเอกสารใหม่ผู้ยื่นวีซ่าทุกประเภท
ขั้นตอนใหม่นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเก็บเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่าไว้ได้ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
นอกจากหนังสือเดินทาง เอกสารคำร้อง ขอวีซ่าทุกประเภทจะส่งคืนให้ ที่ศูนย์คำร้องขอวีซ่าหลังจากสแกนเอกสารแล้ว
สำเนาเอกสารสามารถใช้ยื่นได้ แต่ข้อมูลต้องชัดเจนและอ่านง่าย
เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า ทาง Double shine travel จึงมีวิธีแนะนำมาฝากครับ
หรือท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Access UK- โทร : 02-168-7394
ให้ข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่เท่านั้น เบอร์นี้ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับวีซ่าหรือตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้

1. เอกสารทั้งหมดต้องมีขนาดA4 เท่านั้นเอกสารใดๆที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าA4 ต้องถ่ายเอกสารลงบนกระดาษขนาดA4 ซึ่งจะต้องสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน
2.ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนนำไปยื่น ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง  คลิก!!!
  
3.เอกสารทั้งหมดต้องเอาคลิป, แม็กซ์หรือหมุดออกให้หมดก่อนทำการยื่น
4.เอกสารที่มีการฉีกขาดหรือยับย่นมากเกินไปจนไม่สามารถสแกนได้ต้องถ่ายเอกสารลงบนกระดาษขนาดA4 ก่อนทำการยื่น
5.เอกสารทั้งหมดต้องไม่เคลือบ พลาสติก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องทำการ สแกนเอกสาร

6.เอกสารที่ท่านต้องการยื่นต้องจัดเรียงและแยก เอกสารตามประเภทที่กำหนดไวในบาร์โค้ด ต่างๆ ขั้นตอนสาหรับลูกค้า
เอกสารที่ท่านต้องการยื่นต้องจัดเรียงและแยกเอกสารตามประเภทที่กาหนดไว้ในบาร์โค้ดต่างๆ
บาร์โค้ดเหล่านี้ต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของวีเอฟเอส และแนบไว้ที่ด้านบนสุดของเอกสารแต่ละชุด
- รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องของวีซ่าแต่ละประเภทสามารถตรวจสอบได้ที่บาร์โค้ด
- ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นก่อนที่จะถึงเคาน์เตอร์ของศูนย์รับคาร้องขอวีซ่า
ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารว่ารูปแบบตรงตามที่กาหนดหรือไม่หากไม่เช่นนั้น
อาจทาให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นคาร้องขอวีซ่า

เพียงเท่านี้ท่านก็ไม่ต้องเสียเวลาในการยื่นเอกสารเป็นชั่วโมงๆ เพียงทำตามคำแนะนำของเรา แปปเดียวก็ยื่นเสร็จสบายๆ ^^
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/2kUbPbR
ท่าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Access UK- โทร : 02-168-7394 
ให้ข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่าแบบเคลื่อนที่เท่านั้น เบอร์นี้ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับวีซ่าหรือตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้
หรืออีเมล์ : ukviodmvbkk@vfsglobal.com ถ้าท่านต้องการนัดหมายคิวของบริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่ https://bit.ly/2qSXGhX
     
Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป