• 7 กุมภาพันธ์ 2017 at 15:08
  • 118
  • 0

กรมการกงสุล เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ เริ่ม 15 ต.ค. 59-8 เม.ย. 60

ทำพาสปอร์ตวันเสาร์

          ทำพาสปอร์ตวันเสาร์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศเปิดบริการให้ทำหนังสือเดินทางวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ เริ่มวันที่ 5 ตุลาคม 2559-8 เมษายน 2560 ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค)


          กรมการกงสุล ประกาศเปิดให้บริการรับคำรองขอทำหนังสือเดินทางธรรมดาในวันเสาร์เป็นกรณีพิเศษ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังต่อไปนี้

ทำพาสปอร์ตวันเสาร์
ภาพจาก consular.go.th

         รายละเอียดการให้บริการทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์

         ● 1. เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางธรรมดาและรับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น

         ● 2. ไม่มีการให้บริการทำหนังสือเดินทางแบบด่วน

         ● 3. บริการอื่น ๆ ได้แก่ เปิดให้บริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement)

         ● 4. แนะนำให้จองคิวออนไลน์ผ่านทาง passport.in.th

         สำหรับใครที่กำลังหาเวลามาทำก็สามารถเข้ามาทำได้เลย สะดวกรวดเร็วเพียงแค่จองคิวล่วงหน้าทางออนไลน์ รับรองว่าง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคย ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 527 8442 หรือ passport.in.th และ เฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
passport.in.th, เฟซบุ๊ก พาสปอร์ตไทยออนไลน์, consular.go.th,kapook.com