ทาง บริษัท ดับเบิ้ล ชายน์ ทราเวล จำกัด มีความชำนาญในการจัดกรุ๊ปเหมา(INCENTIVE)ให้กับทางบริษัทฯ ห้างร้าน หรือ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย พัฒนาธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ตัวบริษัทฯ กับลูกค้า หรือระหว่างองค์กร กับพนักงานได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ทาง บริษัท ฯ ยังจัดทำ กิจกรรม ท่องเที่ยว เชิง อนุรักษ์ หรือ กิจกรรมส่งเสริมทำความดีต่อสังคม CSR  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 


กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ โดยการ เก็บ ขยะ ที่เกาะ พีพี     นอกจากนี้ ยังส่งมอบ ถังขยะ ให้กับทางเกาะ และ นาฬิกาให้กับทางสำนักงานตำวจ  โรงพยาบาล และโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทางธนาคารทำเพื่อสังคม  คลิกดูรูปอื่นๆ

 

       กิจกรรม AO Workshop วันที่ 8-10 ก.ค 2016 ที่หัวหิน
  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ระหว่างองค์กร กับพนักงานคลิกดูรูปอื่นๆ