เที่ยวประเทศเกาหลี เยือนกรุงโซล ชมสะพานกระจก ช้อปปิ้ง เมียงดง กินบาบีคิว
สินค้ามาใหม่
13,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ทัวร์เกาหลี เยือนกรุงโซล ชมสะพานกระจก ช้อปปิ้งเมียงดง 

สะพานกระจก ถ้ำควังเมียง ไชน่าทาวน์ พระราชวังถ๊อกซู

ย่านเมียงดง ย่านฮงแด

ทัคคาลบี ไก่ตุ๋นโสม บาบีคิว บุฟเฟ่ต์

 

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   สนามบินดอนเมือง
    คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 3 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง   สนามบินอินชอน – ถนนเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง– สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – โซล  
02.20 น.   เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ700 ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

02.20 น.

 

 

  เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง (Songwol-dong Fairy Tale Village)เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพง รวมทั้งทางเดิน ให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เป็นต้น จากนั้นเดินทางสู่ อินชอน ไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้นคือราชวงศ์ฉิง ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน เป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง (Gwangmyeong Cave) ในอดีตคือเหมืองถ่านหิน ตั้งแต่สมัยยุคอาณานิคมญี่ปุ่น เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยองกีโด กำเนิดขึ้นในปี 1912 ก่อนจะถูกทิ้งร้างในปี 1972 ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายในถ้ำมีจัดแสดงโลกใต้น้ำ Cave Aqua World ให้ได้ชม และมีห้องโถงในการจัดแสดงดนตรีและศิลปะอีกด้วย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนูไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (DAKGAKBI) อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ
 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ชมสะพานกระจก (Sky Walk) ที่ขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในเกาหลี เชิญทุกท่านพิสูจน์ความหวาดเสียวกันสักหน่อย เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างอย่างชัดเจน สมควรแก่เวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Premium Outlet) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั้งของเกาหลีและต่างประเทศ นำท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) เมนูโอซัม บูลโกกิ (Osam Bulgogi) หมูและปลาหมึก หมักทานกับน้ำซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม
พักที่   INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า) – เมียงดง      ( B / L / D )
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี (Red ginger) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู (Heotgaenamu) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นพาคณะเข้าชมพระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung palace) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอลซาน ซึ่งเป็นพี่ชายของกษัตริย์ซองจอง ในยุคของกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้แต่ภายหลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 กษัตริย์ซุนจองซึ่งเป็นโอรส  และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายได้พระราชทานชื่อพระราชวังนี้ซึ่งเรียกในปัจจุบันว่า ถ็อกซูกุง ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเกาหลีโบราณ (Bukchon hanok) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณมี กลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน

บ่าย

  จากนั้นเดินทางไปชม วัดโชเกซา (Jogyesa Temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้ เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้า  ประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทอง ขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จึงนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แดฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขาย เสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอาง และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยา  ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี นำท่านชม TRICK EYE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 600 บาท หรือ 15,000 วอน)
เย็น   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เมนู บาบีคิว บุฟเฟ่ต์
พักที่   INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่   ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER  – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน          ( B / L / D )
เช้า   บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์เครื่องสำอาง (Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่าน เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย นำท่านสู่ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี นำท่านชมศูนย์เจียระไนพลอยแอมมาทิส (Amethyst) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ นำท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมือ  งที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ย  วและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ำ Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย  หรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น
    จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (Supermarket) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา 
เย็น   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (SHABU SHABU) 
    สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน เช็คอิน รับบรอดดิ่งพาส เตรียมตัวเดินทางกลับ
วันที่สอง   สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ          ( - / - / - )
    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
    **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

 **เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ในการจอง คลิก !!**

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป

ตารางการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็ก พักเดี่ยว สถานะ
05-09 ก.ย.61 13,999 13,999  5,000 จองด่วน
07-11 ก.ย.61 15,999 15,999   5,000 จองด่วน
12-16 ก.ย.61 15,999 15,999   5,000 จองด่วน
15-19 ก.ย.61 15,999 15,999  5,000 จองด่วน 
22-26 ก.ย.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน
03-07 ต.ค.61  16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
04-08 ต.ค.61  16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
05-09 ต.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
06-10 ต.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
09-13 ต.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
16-20 ต.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
17-21 ต.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
25-29 ต.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
27-31 ต.ค.61 16,999  16,999  5,000 จองด่วน 
29-03 ธ.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
08-12 ธ.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
09-13 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
10-14 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
11-15 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
13-17 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
14-18 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
15-19 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
16-20 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
17-21 ธ.ค.61 16,999 16,999  5,000 จองด่วน 
19-23 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
20-24 ธ.ค.61 16,999 16,999 5,000 จองด่วน 
28-01 ม.ค.62 19,999 19,999 5,000 จองด่วน 
29-02 ม.ค.62 25,999 25,999 5,000 จองด่วน 
30-03 ม.ค.62 25,999 25,999 5,000 จองด่วน