ช้อปปิ้ง ฮ่องกง แบบจุใจ พร้อมทำบุญ ที่วุดชื่อดัง ของฮ่องก วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ในราคาสุดคุ้ม
สินค้าแนะนำ
11,111.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เปิดประสบการณ์ใหม่ แห่งการเดินทาง  

เที่ยวฮ่องกง..นอนฮ่องกง 3 วัน 2 คืน นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง  ซอง

 

 

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท  
03.30    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก  
06.40    ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง  โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ พร้อมบริการอาหารเช้าบนเครื่อง ( มื้อที่ 1) เที่ยวบินที่ CX616
10.25    ถึงสนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วรับสัมภาระเรียบร้อย พบไกด์ท้องถิ่น
    นำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำคณะขึ้นสู่ด้านบนโดย กระเช้านองปิง360 องศาให้ท่านได้สักการะ พระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขิ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย (หากทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง กระเช้าอาจปิดให้บริการ เราจะนำท่านขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโค้ชแทน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)
 เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน ซึ่งระหว่างทางขึ้นวัดจะมีอาหาให้เลือกซื้อทานมากมาย
    จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ Citygate ซึ่งจะเป็น Outlet ทั้งห้าง มีแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Nike , Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอื่นๆอีกมากมาย ของที่นี่ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถึง 70% เลยทีเดียว ซึ่งราคาจะถูกกว่าปกติอย่างแน่นอน
    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) บะหมี่ฮ่องกง
พัก    นำคณะเข้าสู่ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า
     
วันที่2   ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชงกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เกต  (B/L/ อิสระ)
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซำ)
    นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่านี้ยกย่องในตัวท่านและได้ตั้งศาลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง
    นำท่านขอพร วัดแชกง หมิว หรือ วัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกงที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย    นำท่านเข้าชม ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากหยกตามอัธยาศัย
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ห่านย่างฮ่องกง
    นำท่านสู่ หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  แวะเยี่ยมชมร้านหยกผีเซี๊ยะ
    จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสิ้นค้าถนนนาธารโรด ห้าง เค 11 ห้าง  อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนการช้อปปิ้งของท่าน จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเข้าสู่ที่พั
พักที่   นำคณะเข้าสู่ที่พัก O HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่3   อิสระช้อปปิ้งถนนนาธานเต็มวัน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ       (B/-/-)
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร (แบบติ๋มซำ)
    เชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ย่านช้อปปิ้งสินค้าอันมีชื่อเสียงที่ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของฮ่องกงและของโลก กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็นต้น ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจตามอัธยาศัย
    - แหล่งช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ 
    - แหล่งช้อปปิ้ง โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำที่มีห้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนู TOY’S US
    Optional    รายการทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม HongKong Disneyland ราคา 2,700 บาทต่อท่าน   
    นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน Hongkong Disneyland ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกและเป็นสวนสนุกแห่งที่ 11 ของดิสนีย์ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ตระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา 
เย็น    (อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านสู่สนามบิน
    หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
21.35/22.25   เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CX617/CX709
23.30/00.15   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.................
    **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

 **เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ในการจอง คลิก !!**

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป

 

ตารางการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็ก พักเดี่ยว สถานะ
15-17 มิ.ย.61 11,111 11,111 15,611 จองด่วน
17-19 มิ.ย.61 11,111 11,111 15,611 จองด่วน
19-21 มิ.ย.61 11,111 11,111 15,611 จองด่วน
22-24 มิ.ย.61 12,999 12,999 17,499 จองด่วน
24-26 มิ.ย.61 12,999 12,999 17,499 จองด่วน
26-28 มิ.ย.61 12,999 12,999 17,499 จองด่วน
29-01 ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 จองด่วน
01-03 ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 จองด่วน
04-06 ก.ค.61 13,999 13,999 18,999 จองด่วน
09-11 ก.ค.61 13,999 13,999 18,999 จองด่วน
11-13 ก.ค.61 13,999 13,999 18,999 จองด่วน
13-15 ก.ค.61 14,999 14,999 19,499 จองด่วน
14-16 ก.ค.61 14,999 14,999 19,499 จองด่วน
16-18 ก.ค.61 13,999 13,999 18,499 จองด่วน