Hokkaido One day tour ทัวร์วันเดียว เที่ยวฮอกไกโด ที่ Furano Biei ชมทุ่ง ดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้หลากสี เดินทางได้ทุกวัน มิ.ย.-ก.ย. ( รับ-ส่ง ณ ใจกลางเมืองซับโปโร )
สินค้าแนะนำ
3,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  ทัวร์วันเดียว ฮอกไกโด⚡เดินทางได้ทุกวัน เพียง 3,900 บาท เท่านั้น
จองวันนี้ แจกฟรี ชาดอกลาเวนเดอร์ 
พิเศษสุดๆ มีไกด์ไทยบริการตลอดทริป
รวมอาหารกลางวันให้ทุกโปรแกรม เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน ( มิ.ย.-ก.ย.)
 
  ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก >>>   
 
  โปรแกรมที่ 2  Furano Biei  ( ฟุราโนะ – บิเอะ ) 
  เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่   เดือนมิถุนายน – กันยายน  2561 (One Day Tour)
07.45    เจ้าหน้าที่คนไทย รอรับ ณ จุดนับพบ สวนโอโดริ ตรงด้านหน้าของตึก NHK ฝั่งตรงข้าม ซัปโปโร ทีวี ทาวเวอร์ 
    Bbb,08.00 น. ออกเดินทางสู่ทะเลสาบโทยะ โดยรถตู้ หรือรถบัส ( ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในวันนั้นๆ  )
   
   
10.30    ถึง ฟาร์มโทมิตะ Farm Tomita  ฟาร์มดอกลาเวนเดอร์  และดอกไม้หลากหลายชนิด ที่แสนงดงาม
   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิด
13.30   นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond  ที่แปลก และสวยงาม
   
    นำท่านชม น้ำตกชิราฮิเงะ Shirahige Waterfall น้ำตกสีฟ้า
   
     
15.00    ชมสวนดอกไม้ ชิกิไซโนะโอกะ Shikisai no Oka  ชมดอกไม้หลากสี ที่แข่งกันอวดโฉม สะพรั่ง
   
16.30   ได้เวลา ลิ้มรส เมล่อน รสชาติหวานหอม ละมุนที่สุด แบบไม่อั้น !!!
   
    เดินทางกลับถึง สวนโอโดริ พร้อมความสนุก และประทับใจ... มิรู้ลืม

    อัตราค่าบริการ ราคา ท่านละ 3,900   บาท
   
อัตราค่าบริการ
    - ค่ารถตู้ หรือรถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
- ค่าน้ำมัน ทางด่วน และค่าจอดรถทุกจุด ตามโปรแกรม
- ค่าผู้นำเที่ยว ภาษาไทย  1 ท่าน ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดทริปการเดินทาง
- อาหารกลางวัน แบบเซ็ทญี่ปุ่น
- พิเศษ !!! แจกฟรี ชาดอกลาเวนเดอร์ ท่านละ 1 กล่อง
- คูปองส่วนลดต่างๆ
        
     
    อัตรานี้ไม่รวม
    - ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
    หมายเหตุ 
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และราคา หากจำนวนคนในวันนั้น ไม่ถึง 4 ท่านขึ้นไป
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จะคำนึงถึงความสะดวก และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หลังจากชำระเงินแล้ว ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน  คืนเงิน 50%  หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน  ไม่คืนเงิน ทุกกรณี
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป