แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
3,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน 

2 คืน โรงแรม3ดาว Hotel 81 star หรือ fragrance crystal Free WIFI *NO ABF
รถรับส่งสนามบิน –โรงแรม-สนามบิน SIC 
ราคาเด็กไม่ใช้เตียง ท่านละ 3,450 บาท /  พักเดี่ยวเพิ่ม 3,999 บาท ต่อท่าน Extra night: 3,999 บาทต่อห้องต่อคืน
Except: 25-28 Jun 15-17 Jun, 14-16 Sept, 22-25 Dec, 29-31 Dec and 1 Jan'19
if night flight after 20.00 and early flight 08.00 additional charge 20 SGD per pax per way *****
ฟรีซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ครึ่งวัน (08.15 – 13.00 น.) Merion park, Thian Hock Keng Temple, Precious Moments, Garden by the bay

 

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  
    เดินทางจาก BKK – SIN ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากรับกระเป๋า พบกับเจ้าหน้าที่ต้อนรับท่าน ณ ประตูทางออก นำท่านเข้าเดินทางออกจากสนามบิน เข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ เพื่อเข้าโรงแรม (SIC)  โรงแรมตามโปรแกรมที่ลูกค้าเลือก อิสระท่องเที่ยว  
       
    Optional Ticket : Ticket Only  
    Universal studio : 68 SGD per pax  / walk in 74 SGD per pax  
    S.E.A. Aquarium : 29 SGD per pax  / walk in 34 SGD per pax  
    Adventure Cove Water Park : 29SGD per pax  / walk in 36 SGD per pax  
    Garden by the Bay 2 Domes : 25 SGD per pax  
    Singapore Flyer before 6 PM : 33 SGD per pax  
    Sentosa 4D AdventureLand : 38 SGD per pax  
    Sentosa Merlion : 10 SGD per pax  
       
วันที่สอง   City Tour  

08.00 น.

 

 

  นำท่านเดินทางสู่ทัวร์สิงคดปร์ครึ่งวัน (SIC) Merion park, Thian Hock Keng Temple, Precious Moments, Garden by the bayMerion park สิงคโปร์ เป็นที่รู้จักกันก่อนที่เจ้าชายซางนิลาจะตั้งชื่อให้ว่า “สิงคปุระ” ที่เป็นภาษา สันสกฤต มีความหมายว่า เมือง (ปุระ) แห่งสิงโต (สิงค์) และยังหมายถึงจุดเริ่มต้นอันต่ำต้อยของสิงคโปร์ ที่ในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง” เมอร์ไลออน ” ประติมากรรมสัตว์ประหลาดนี้ ต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ในสายตาทุกประเทศทั่วโลก ที่ไปแล้วควรจะมีรูปถ่าย เพื่อยืนยันว่า “ไปมาแล้ว (รวมสัญลักษณ์ของสิงคโปร์) hian Hock Keng Temple วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1839 โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากชาวฮกเกี้ยนผู้มีชื่อเสียง อาทิ เศรษฐีผู้ใจบุญนามว่า ตัน ต็อก เส็ง (Tan Tock Seng) วัดเทียนฮกเก๋งเป็นวัด จีนที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ วัดแห่งนี้ คุณสามารถดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมอันงดงามอลังการในสไตล์ศิลปะจีนทางตอนใต้แบบดั้งเดิม อย่าลืมมองหาลวดลายแกะสลักอันวิจิตรบรรจง และรูปปั้นมังกร นกฟีนิกส์ และเหล่าทวยเทพ รวมทั้งเศษกระเบื้องเคลือบหลากสีสันบนสันหลังคา ซึ่งเป็นเทคนิคการประดับตกแต่งของชาวจีนจากมณฑลฟูเจี้ยนที่น่าประหลาดใจยิ่งก็คือ ไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้างวัดในครั้งแรก ซึ่งวัดแห่งนี้ปัจจุบันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติและได้รับการบริหารจัดการโดยสมาคมชาวฮกเกี้ยนแห่งสิงคโปร์ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay) เป็นสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียกว่าเป็น โอเอซิส ใจกลางประเทศสิงคโปร์   
 เย็น   จากนั้นนำท่านส่งเข้าโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
วันที่สาม   กรุงเทพ   
    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                        
11.30   check out อิสระตามอัธยาศัย  
    เดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
       
    อัตรานี้รวม  
    ค่ารถบริการตามโปรแกรม  
    ทัวร์บริการโดย Driver come guide (Thai or English speaking)  
    ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  
       
    อัตรานี้ไม่รวม  
    ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ10 SGD/1ลูกทัวร์  
    ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
    ค่าตั๋วเครื่องบิน  

อ่านรายละะเอียดเพิ่มเติมคลิก

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป

 

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2561
ยกเว้นวันที่ : 25-28 Jun 15-17 Jun, 14-16 Sept, 22-25 Dec, 29-31 Dec and 1 Jan'19
วันเดินทาง ราคาเริ่มต้น ราคาเด็กไม่เอาเตียง พักเดี่ยว สถานะ
 ตั้ง 3,900 3450 3,900 จองด่วน