ล่องเรือสำราญ Costa Fortuna 4 วัน 3 คืน รอบสุดท้ายของปีนี้ วันที่ 8 - 11 พ.ย. 2561
สินค้าแนะนำ
12,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ล่องเรือสำราญสุดหรูระดับโลก Costa Furtuna
เส้นทาง 
แหลมฉบัง - สีหนุวิวล์ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง

เปลี่ยนสไตล์การ พักผ่อนเดิม ๆ ของคุณ มาอยู่บนเรือสำราญ ด้วยราคาเริ่มต้นแค่ 12,999 บาท  สนุกกับกิจกรรมมากมายบนเรือ Costa Fortuna พิเศษสุดๆ ฟรีรถรับส่ง ไป - กลับ กรุงเทพ แหลมฉบัง

โหลดโปรแกรมคลิก  

วันแรก   พฤหัสบดี ที่ 08 พ.ย. 6  กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง
08.00   พร้อมกัน ณ สถานที่นัดหมาย นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี
11.00   ถึงท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ “Costa Fortuna” เรือสำราญขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารได้มากกว่า 2,700 คน มีห้องพักมากกว่า 1,300 ห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยให้บริการท่าน
เช้า   โปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน ดังนี้ 
    1. พาสปอร์ตผู้เดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากว่า 6 เดือน 
2. ตั๋วเรือ, Boarding Form ของ Costa
3. Health Form
4. ใบ ต.ม.ขาเข้า – ขาออกประเทศไทย (สำหรับชาวต่างชาติ) 
เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนน, การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง, การตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ
** หมายเหตุ: ทางเรือจะเปิดให้ทำการเช็คอิน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนเรือออกจากท่า **
ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือสำราญอิตาลีสุดหรู  Costa Fortuna
   
เที่ยง   เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ 
    หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน และสนุกสนานกับวันเวลาที่สุดแสนอิสระ ซึ่งจะเริ่มต้น ณ ราตรีนี้ อาทิเช่น  ชมโชว์ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสงสีเสียง โรงภาพยนตร์ เสี่ยงโชคกันที่ห้องคาสิโนห้องฟังเพลงและห้องเลาจ์น  บาร์เครื่องดื่ม  หรือ จะสนุกสนานกันกับพ้องเพื่อนที่ดิสโก้เธค
   
16.30   ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพมาร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ (Emergency Drill)
หมายเหตุ !!!  ทางเรือจะประกาศเวลาที่แน่นอนในการทำ Emergency Drill  อีกครั้ง  
17.00    เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “สีหนุวิลล์” (Sinhanukville) ประเทศกัมพูชา
    หมายเหตุ วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย  แบ่งเป็น 2 รอบ 
รอบแรกเริ่ม  ตั้งแต่เวลา 17:30 น. 
รอบสองเริ่ม ตั้งแต่เวลา 20:00 น.
 ค่ำ   เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ
   
พักที่   พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna  
วันที่สอง   ศุกร์ ที่ 09 พ.ย. 61           สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
 08.00   เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง  หรือจะว่ายน้ำออกกำลังกาย ที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น
   
   
 09.00   เรือเทียบท่าที่เมืองสีหนุวิลล์,ประเทศกัมพูชาหรือกรุงพระสีหนุเมืองที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า “กัมปงโสม” เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของกัมพูชา เป็นเมืองเอกของจังหวัดสีหนุวิลล์ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุเมื่อปี ค.ศ. 1964
    หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอ
    อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
รายการทัวร์บนฝั่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในราคา 
01KY : Panoramic Tour around Sihanoukville by Tuk Tuk     03.50 HRS US$  49/PAX
01KZ : Ream National Park 0                        4.50 HRS US$  54/PAX
01LO : Sihanoukville Highlights –Asian guest 04.50 HRS US$  54/PAX
01L2 : Grand tour of Sihanoukville+lunch      06.00 HRS US$  109/PAX
    *** เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ***
อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง   
หมายเหตุ  ท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 เที่ยง   เชิญท่านรับประทานเที่ยง ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
16.00   ทุกท่านต้องกลับขึ้นเรือ สำหรับการเดินทางต่อไป
17.00    เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “เกาะสมุย” ประเทศไทย
   
ค่ำ   เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 
    ค่ำนี้  ทางเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั้งความสำราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน
   
พักที่   พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna
วันที่สี่   เสาร์ที่ 10 พ.ย. 61       เกาะสมุย, ประเทศไทย  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00
เช้า   เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตามอัธยาศัย
09.00   เรือเทียบท่าที่เกาะสมุย, ประเทศไทย เป็นเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยห่างจากสุราษฎร์ธานีไป ทางทิศ ตะวันออก  นักท่องเที่ยวก็ต่างขนานนามให้เกาะสมุยว่าเป็น "สวรรค์กลางอ่าวไทย" มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์แตกต่างกันไป มีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น เช่น วัดสำเร็จ วัดละไม วัดพระใหญ่ เจดีย์แหลมสอ ฯลฯ
    หมายเหตุ :  ทางเรือไม่อนุญาตให้ทางคณะทำทัวร์บนฝั่งด้วยตัวเอง 
    อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์บนฝั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
รายการทัวร์บนฝั่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมในราคา
01MC : Half Day Tour Around the Island by Van   04.50 HRS  US$ 59/PAX
01ME : Half Day Tour Samui Aquarium           03.50 HRS  US$ 64/PAX
01MG : Full Day Around Island by Boat + meal   06.00 HRS  US$ 89/PAX
01MH : Full Day Catamaran Dream Cather + meal 06.50 HRS              US$119/PAX
   

*** เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ ***
อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง  

เที่ยง   เชิญท่านรับประทานเที่ยง ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือ ห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ 
   
    หมายเหตุ  ท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
17.00    ทุกท่านต้องกลับขึ้นเรือ สำหรับการเดินทางต่อไป
18.00    เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ “แหลมฉบัง”
ค้ำ   เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
    คืนนี้  ทางเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อนำไปเก็บไว้ในสโตร์ และนำส่งให้ พรุ่งนี้ตามเวลาที่กำหนด ขอเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
พักที่   พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna
วันที่ห้า   อาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 61    แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08:00
เช้า   เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Main dining) หรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ
07.00    ขอให้ทุกท่านจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  ลงมาพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และ รอเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกลงเรือ
08.00    เรือเทียบท่าเรือ แหลมฉบัง, ประเทศไทย 
    หลังจากตรวจรับสัมภาระ และ ผ่านขั้นตอนตรวจลงตราหนังสือเดินทาง พร้อมพิธีการทางศุลกากรแล้ว
    นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
     พร้อมความสนุก และประทับใจ... มิรู้ลืม
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
   
   
    ราคานี้รวม
 ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3 คืน (พักสองท่านต่อห้อง) /  ภาษีท่าเรือ 
 อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
    ราคานี้ไม่รวม   
 ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าประกันอุบัติเหตุอื่น ๆ 
 ค่าทิปบนเรือ สำหรับห้อง Inside / Outside / Balcony ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 43.50 / เด็กอายุ 12 – 4 ปี USD 21.75 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
 ค่าทิปบนเรือ สำหรับห้อง Mini Suite / Suite / Grand Suite ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 52.50 / เด็กอายุ 12 – 4 ปี USD 26.25 / เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
    เงื่อนไขการชำระเงิน
:   ชำระมัดจำ 5,000 บาท ภาย 1 – 3 วันหลังจอง ///  ชำระเต็มจำนวนภายใน 31 พฤษภาคม 61   
เงื่อนไขการยกเลิก
:   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หมายเหตุ 
:   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจอง,จำนวนห้องพักบนเรือ ที่ยังว่างอยู่

รายละเอียดในการจองคลิก!!

ติดต่อเจ้าหน้าที่

Call Center :02-294-5781 , 086-315-9037  Line: @doubleshine หรือคลิกที่รูป


 

เดินทางวันที่ 08-11 พ.ย. 2561
ประเภทห้อง ราคาผู้ใหญ่  ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3,4 พักห้องเดียวกัน
เด็กอายุต่ำกว่า 13 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว
ห้องไม่มีหน้าต่าง 12,900 10,000 7,000 8,000
ห้องมีหน้าต่าง 16,900 10,000 7,000 8,000
ห้องมีระเบียง 19,000 10,000 7,000 10,000
Mini Suite Sold Out N/A N/A N/A
Suite Sold Out Sold Out Sold Out  N/A